MatLight.eu
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
 • Masz pytanie? Zadzwoń

Dodatkowe opcje przeglądania

Kontakt

 • MatLight Agnieszka Majzel
  ul. Robotnicza 16/1
  59-330 Ścinawa
  Polska
  NIP: 692-238-51-64

 • E-mail:info@matlight.eu
 • Telefon731-768-713
  71/707-20-96

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.matlight.eu


§ 1 Informacje ogólne

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.matlight.eu prowadzony jest przez firmę: MatLight Agnieszka Machowiak z siedzibą w Ścinawie, przy ul. Robotniczej 16/1,

wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6922385164 , REGON 361732166, adres e-mail: info@matlight.eu, tel. 731-768-713,

zwaną dalej Sprzedawcą.

 

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

 
1. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego www.matlight.eu jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:

1. połączenie z siecią Internet (łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s);

2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron w technologii flash, skryptów Java Script i apletów Java;

3. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;

4. w pewnych przypadkach konieczne może być posiadanie zainstalowanych programów Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.

2. Strona internetowa sklepu www.matlight.eu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Rejestracja w sklepie internetowym www.matlight.eu jest bezpłatna i służy utworzeniu indywidualnego konta Klienta.

4. Zamówienia w sklepie internetowym www.matlight.eu można składać bez rejestracji.

5. Utworzenie konta Klienta jest możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

6. Prezentowane w sklepie internetowym www.matlight.eu ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych.

7. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.

8. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.matlight.eu kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

9. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego www.matlight.eu poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.

10. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.matlight.eu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

11. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy www.matlight.eu zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym sposobu wysyłki zamówionego towaru.

12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.matlight.eu stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on na podany adres mailowy informację potwierdzającą jego złożenie.

14. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres mailowy informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest potwierdzeniem, że Sprzedawca przyjął ofertę. W chwili otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

15. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

16. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep www.matlight.eu ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.

17. Wydanie zamówionych przez Klienta towarów przy płatności za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, o ile Sprzedawca nie poinformuje klienta inaczej.

18. Wydanie zamówionych przez Klienta towarów przy płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, o ile Sprzedawca nie poinformuje klienta inaczej.

19. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);

2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

20. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.matlight.eu dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania zamówienia.

21. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep www.matlight.eu wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.

22. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Klient ma prawo żądać od pracownika przewoźnika spisania stosownego protokołu.

23. W przypadku nieobecności Klienta pod podanym przez niego przy składaniu zamówienia adresem, pracownik przewoźnika pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego www.matlight.eu przez przewoźnika, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

24. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT, która jest każdorazowo dołączana do przesyłki.

25. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

 

§ 3 Płatności

 

1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

2. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

a) Przed wydaniem towaru klientowi:

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- kartą płatniczą,

b) W momencie odbioru towaru:

- gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić opłatę w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, a w przypadku płatności za pobraniem - kurierowi przy odbiorze.

4. W przypadku nie dokonania przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszego regulaminu, Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres mailowy informację o dodatkowym terminie na dokonanie płatności oraz informację, że w przypadku nie dokonania przez Klienta płatności po upływie dodatkowego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W przypadku nie dokonania przez Klienta płatności po upływie dodatkowego terminu Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres mailowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 4 Zwrot towarów

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

2. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres info@matlight.eu lub pocztową w formie pisemnej na adres MatLight Agnieszka Machowiak, ul. Robotnicza 16/1, 59-330 Ścinawa, oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje pojedynczą rzecz - od objęcia jej w posiadanie,

b) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep www.matlight.eu dla zakupionych towarów.

6. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

7. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zwracaną rzecz, w tym koszty dostarczenia towaru, o których mowa w punkcie 5 § 5, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy będzie realizowany przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie 7 § 5 do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 

§ 5 Procedura reklamacji

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru, o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien złożyć pisemną reklamację, którą należy przesłać drogą mailową na adres info@matlight.eu lub listownie na adres: MatLight Agnieszka Machowiak, ul. Robotnicza 16/1, 59-330 Ścinawa.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane, w szczególności imię i nazwisko Klienta, opis przedmiotu reklamacji oraz określenie żądań.

3. Adres, pod który należy odesłać reklamowany towar, będzie każdorazowo ustalany ze Sprzedawcą.

4. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji, stanowiący załącznik nr 2 przedmiotowego Regulaminu, a także dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży).

5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i ponownego wysłania naprawionego bądź wymienionego towaru ponosi Sprzedawca.

6. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca, na żądanie klienta, dokonuje jednego z wymienionych działań:
- wymiany uszkodzonego towaru na nowy;

- naprawy towaru;

- obniżenia ceny towaru;

- odstąpienia od umowy - o ile wada ma charakter istotny.

8. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

           - łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
           - charakter wady – istotna czy nieistotna;
           - to, czy towar był wcześniej reklamowany.
9. W przypadku obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę, o którą cena ma być obniżona lub odpowiednio wszystkie dokonane płatności za zwracany towar przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres w terminie do 14 do od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 

§ 6 Gwarancja

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora towaru.

2. W przypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej www.matlight.eu.

 

§ 7 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu internetowego www.matlight.eu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

2. Dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez klientów sklepu www.matlight.eu na drodze rejestracji oraz zamówienia jednorazowego są przetwarzane przez MatLight Agnieszka Machowiak z siedzibą w Ścinawie, przy ul. Robotniczej 16/1.

3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

- realizacji umowy,

- w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.

4. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Klient ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.matlight.eu w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych sklepu www.matlight.eu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.matlight.eu.

5. Właściciel sklepu internetowego www.matlight.eu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

6. Regulamin sklepu internetowego www.matlight.eu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 


Załącznik nr 1

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

                                     Matlight Agnieszka Machowiak

                                ul. Robotnicza 16/1

                                59-330 Ścinawa

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

Data odbioru………………………………………..……………….

 

W załączeniu składam/składamy(*) kopię dowodu zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

……………………………………

                             Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Matlight Agnieszka Machowiak

                                ul. Robotnicza 16/1

                                59-330 Ścinawa

 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Stwierdzona wada polega na ……………………………………………. i została stwierdzona w dniu ………………………

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 561 § 1 kodeksu cywilnego,  żądam…………………………………………………………………………………………

 

W załączeniu składam kopię dowodu zawarcia umowy sprzedaży.

 

Z poważaniem


 
Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.